Schrijven vs praten

ik kan me een stuk makkelijker en duidelijker verwoorden als ik schrijf in plaats van praat, dit kan door verschillende dingen komen en ik vermoed dat het hele antwoord een combinatie van deze dingen is.

Als ik schrijf heb ik vaak meer denktijd dan in gesprek. Schrijven geeft overzicht waardoor als ik er nog een keertje overga er betere woorden bij kan verzinnen. Woorden lijken makkelijker tot me te komen als ik aan het schrijven ben, ik vraag me af of dat te maken heeft met de manier waarop gesproken en geschreven taal wordt verwerkt in de hersenen.

Doordat schrijven zoveel makkelijker is heb ik wel een gedacht aan een spraakcomputer als hulpmiddel maar er is een enorm probleem in de acceptatie daarvan en de aannames die mensen maken over mensen die deze hulpmiddelen gebruiken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s