Watjes

vanmorgen las ik het zoveelste artikel met de strekking “de ggz zit vol doordat de Nederlander niks meer kan hebben” dat raakt me, elke keer weer. Als psychiatrisch patiënt wordt je toch al niet zo serieus genomen door de wereld om je heen. Daar hoef niet bij dat mensen die al vonden dat we ons […]